Kada budem umro

Kada budem umro
imaŠu tu sreŠu
da mi bude toplo
kad zapale sveŠu