1979.
9.
07.01.1979
JARKOVAC
DOM KULTURE
10.
28.02.1979
BEOGRAD
DOM OMLADINE
11.
01.03.1979
GOSTIVAR
KINO SLOBODA
12.
02.03.1979
TETOVO
DOM KULTURE
13.
03.03.1979
VALANDOVO
DOM KULTURE
14.
04.03.1979
DELČEVO
DOM KULTURE
15.
05.03.1979
PROBIŠTIP
DOM KULTURE
16.
05.03.1979
ŠTIP
KINO SALA
17.
06.03.1979
RADOVIŠ
DOM KULTURE
18.
07.03.1979
BEROVO
DOM KULTURE
19.
08.03.1979
OHRID
HOTEL DESARET
20.
09.03.1979
SKOPLJE
DISKOTEKA
21.
16.03.1979
OPATIJA
DVORANA HOTELA KVARNER
22.
06.04.1979
VALJEVO
NASELJE TITOVI JUBILEJI
23.
13.04.1979
DOLOVO
DOM KULTURE
24.
14.04.1979
TUTIN
DOM OMLADINE
25.
15.04.1979
SJENICA
DOM KULTURE
26.
16.04.1979
NOVI PAZAR
DOM KULTURE
27.
17.04.1979
RAŠKA
DOM KULTURE
28.
06.05.1979
BEOGRAD
STADION TAŠMAJDAN
29.
07.06.1979
ZENICA
STADION BILINO POLJE
30.
21.06.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
31.
22.06.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
32.
23.06.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
33.
24.06.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
34.
25.06.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
35.
26.06.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
36.
27.06.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
37.
28.06.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
38.
29.06.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
39.
01.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
40.
02.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
41.
03.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
42.
04.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
43.
05.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
44.
06.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
45.
07.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
46.
08.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
47.
09.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
48.
10.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
49.
11.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
50.
12.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
51.
14.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
52.
15.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
53.
16.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
54.
17.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
55.
18.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
56.
19.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
57.
20.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
58.
21.07.1979
MAKARSKA
OMLADINSKI TURISTIČKI CENTAR
59.
01.09.1979
BEOGRAD
STADION TAŠMAJDAN
60.
15.10.1979
ŠABAC
DOM OMLADINE VERA BLAGOJEVIĆ
61.
28.11.1979
SARAJEVO
MALA SKENDERIJA]1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
, 2006, 2007,
, 2008, 2009,, 2010,,
2011,,2012, 2013,